M3TCH besteedt veel zorg en aandacht aan deze website, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie niet garanderen. M3TCH B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. De volledige website is het exclusieve eigendom van M3TCH B.V.. Informatie op deze site mag voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden benut, met uitsluiting van elke verveelvoudiging, distributie of exploitatie ten behoeve van derden. Persoonlijke gegevens die je eventueel aan M3TCH B.V. verstrekt worden opgenomen in de database van M3TCH B.V.. Deze gegevens worden door M3TCH B.V. gebruikt voor het m3tchen van projecten (vraag) en professionals (aanbod), evenals administratieve, analytische en informatieve doeleinden.

Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze website en systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als je een zwakke plek in één van onze systemen tegenkomt vernemen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we maatregelen kunnen treffen. Bij M3TCH vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk.